Peter Aage Gården

Peter Aage Gården

Velkommen til Daginstitutionen Peter Aage Gården

Peter Aage Gården ligger i Erritsø tæt ved Fredericia. I området er bebyggelsen både parcelhuse og lejeboliger. Vi ligger tæt ved Kildeskoven, Stranden og tæt på bybusser, så der er rig mulighed for at besøge skov og strand. Peter Aage Gården er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø. 

Peter Aage Gården er en kommunal fleksinstitution normeret til ca.110 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt, at de 22 yngste børn mellem 0-2 år er fordelt på to flexgrupper: Lærkereden og Andedammen.

De yngste børn er placeret i den ene bygning, og i samme bygning på 1. sal er der sprogværksted, personalestue, kontor og personalegarderober.

De øvrige børn er fordelt på de tre flexgrupper Bondestuen, Hønsegården og Slyngelstuen, som er placeret i bygningen ved siden af. Her er børn i alderen 2-6 år.

Peter Aage Gården skal være fleksibel i forhold til Fredericia kommunens behov for pladser. Det kan betyde, at der i perioder vilvære flere børn mellem 3 og 6 år og færre børn under 3 år, og i andre perioder kan det være omvendt. Det kan også betyde, at der i forhold til kommunens pasningsgaranti  i perioder kan være indskrevet flere børn, end normering ellers er fastsat til.

Vi har lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

 

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Peter Aage Gården?

Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

Vores telefonnummer er 7210 5510

Personale

I Peter Aage Gården har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har også tilknyttet en sprogpædagog og i perioder pædagogstuderende.

Derudover har vi en kostfaglig eneansvarlig, en rengøringsassistent og en pedel.

Pædagogisk Leder: Kirsten Hummelgaard Hansen​

Dagligdagen

Mandag

Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter for Store-børns-gruppen for kommende skolebørn på tværs af grupperne.

Øvrige børn har stuedag med pædagogiske tilrettelagte tema/årstidsbestemte aktiviteter.

Tirsdag

Stuedag med pædagogiske tilrettelagte tema/årstidsbestemte aktiviteter.

En gruppe har turdag.

Onsdag

Stuedag med pædagogiske tilrettelagte tema/årstidsbestemte aktiviteter.

En gruppe har turdag.

Torsdag

Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter med fokus på motorisk og sproglig stimulering.

Aktiviteterne denne dag vil foregå på tværs af fleksgrupperne.

Der vil være en fokuseret indsats for børn i 2 aldersopdelte grupper med 12 børn i hver.

En gruppe for de 2-3 årige børn og en gruppe for de 4-5 årige børn.

Der vil samtidig være almindelige pædagogiske aktiviteter for de øvrige børn inde eller ude på tværs af fleksgrupperne.

En gruppe har turdag.

Fredag

Stuedag

Opsamling af oplevelser på turdagene for den gruppe, der har været afsted i denne uge.

Forberedelse af turdagene for den gruppe, der skal afsted i næste uge.
 

Årets gang

Høstuger: 36 og 37

Bevægelsesuger: 39, 40 og 41  

Julefest  

Grill-dag 

Luciaoptog (Bankdata)

Julefrokost for børnene 

Kirke i december

Besøg af julemanden

Forældreråd

Claus Hjulmann – far til Emil på Slyngelstuen og i Lærkereden
Formand.
Valgt i 2015 – vores repræsentant i Forældrebestyrelsen
Mail: claus@hjulmann.com tlf.: 21 37 04 50

Malene Andersen – mor til Agnes på Bondestuen.
Næstformand Valgt i 2016
mail: malene.andersen@fredericia.Dk  tlf.: 22 27 18 30

Britt Reck, mor til Maria på Slyngelstuen og Johanna i Lærkereden.
Kasserer Valgt 2015
Mail: gydesen-reck@mail.dk tlf.: 25 25 61 20 eller BRGY@semcomaritime.com


Mette Nielsen, mor til Laura i Lærkereden.
Valgt 2016
Mail: mette.la.cour.nielsen@gmail.com tlf: 24 20 87 43

Kirsten Jacobsen, mor til Alfred i Lærkereden og Laurits på Slyngelstuen.
Valgt 2016 – deltager ved Fællesrådsmøder
Mail: kirstenesj@hotmail.com Tlf.: 51 94 67 18

Kent Pedersen, far til Sara på Bondestuen
Suppleant
Valgt 2016
Mail: kent@ydepedersen.dk tlf.: 31 12 06 83

Britt Nielsen, mor til Mikkel på Slyngelstuen og Alex i Lærkereden
Suppleant
Valgt 2016
Mail: brittzabel87@hotmail.com tlf.: 20853103

Anita Jensen – personalerepræsentant
Valgt 2015
Mail: Anita.l.jensen@fredericia.dk

Henriette Østerkjerhuus – personalerepræsentant
Valgt 2015
Mail: henriette.osterkjerhuus@fredericia.dk

Pædagogisk leder: Kirsten Hummelgaard Hansen
Mail: kirsten.hansen@fredericia.dk

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling.​ Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback