Spiren

Velkommen til Børnehaven Spiren
Spiren er en kommunal daginstitution fra 1982. Vi er siden da blevet til en flexinstitution, hvilket betyder, at antallet af børn kan svinge alt efter områdets behov. Pr. 1. juni 2010 blev børnehaven totalrenoveret og ombygget, så vi nu kan rumme 7 grupper.

Vores værdier er:
 • Humor, glæde og grin
 • Leg
 • Relationer
 • Venskaber
 • Fællesskabet
 
Vores pædagogik er:
Vores hus er indrettet med tankerne omkring inklusion. Det betyder, at vi har forskellige rum, som tilbyder forskellige muligheder. Rummene er indrettet, så det er nemt og gennemskueligt for børnene at se, hvilke muligheder de har i de forskellige rum. Vi har motorikrum, værksted, kolonihavehus, læserum, rollespillege, spillerum, konstruktionsleg, fællesrum og udklædningsrum.
Alle vores pædagoger har taget et modul i ”Social inklusion”, og medhjælperne har været på kursus i ”Social inklusion”. Vi arbejder derfor med en stor professionel og faglig tilgang til, at alle børn skal være en del af et fællesskab. Vi arbejder derfor i læringsgrupper. Her er børnene er inddelt i mindre grupper, hvor man har kigget på det enkeltes barns behov og relationer.

 

Vores fysiske rammer tilbyder:

 • Grupperum, som alle har udgang til et fællesrum
 • Gennemsigtighed i det meste af huset via glas i dørene
 • Fællesrum med børnekøkken, café, puderum og et fleksibelt rum til anden leg
 • Dejlige store legepladser med mange udfoldelsesmuligheder
 • Kæmpe klatrestativ til motorisk leg, Kælkebakke, Byggeområde, Bålplads, Hængekøjer, Cykelbane, Gynger, Forskellige typer legehuse
 • Separat legeplads til de yngste børn.
 
Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Børnehaven Spiren? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!

 
Vores telefonnummer er 72 10 52 00
Personalet

I Spiren kan du møde pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og vikarer.

Vi har også tilknyttet en sprogvejleder og en AKT-pædagog.

Ledelsen

 • Lone, pædagogisk leder ​
 • Hanne, distriktsinstitutionsleder

 

Herunder finder du Spirens praktikbeskrivelse.

Bilag

Hverdagen i Spiren

Spiren åbner kl. 6.45. Der tilbydes morgenmad i fællesrummet indtil kl. 7.30.
Morgenmaden består af havregryn med mælk til børnehavebørnene og havregrød med mælk til de helt små.

Vi bestræber os på at give det enkelte barn den start på dagen, som lige netop han/ hun har brug for. Derfor vil der, som udgangspunkt altid være en voksen fra vuggestuen og fra børnehaven efter kl. 7:00

Vuggestuens dag:
Kl. ca. 8.30 spises der formiddagsfrugt.
Efter kl. 9.00 bliver børnene delt op i alderssvarende læringsgrupper; mini-gruppen, mellem-gruppen og store-gruppen. Børnene leger og bliver udfordret med aktiviteter i løbet af formiddagen. 
De børn, der har brug for at sove om formiddagen, får mulighed for det.
Om formiddagen tager vi også på tur eller er på legepladsen. 
Kl. 10.30 spises der middagsmad. Børnene spiser i de opdelte grupper.
Når børnene har spist er der mulighed for, at sove til middag. 
Børnene tages op, når de vågner. Børnenes behov for søvn aftales altid med forældrene.
Kl. ca. 13.30 serveres der eftermiddagsmad. 
Efter eftermiddagsmåltidet er der plads til børnenes egen leg og aktiviteter støttet af en voksen.

Børnehavens dag:
Kl. ca. 9:00 spises der formiddagsmad på grupperne.
I ”hustænkning” (som er mandag og fredag) hvor børnene er rundt omkring i huset bliver de gjort opmærksom på, at der er formiddagsmad. Der sidder en voksen sammen med børnene og er fordybet omkring måltidet.
I ”gruppetænkning”, som er tirsdag, onsdag og torsdag formiddag spiser børnene formiddagsmad i deres læringsgrupper.
Læringsgrupperne er synliggjort på tavlen i fællesrummet.
Kl.11.00 spiser vi. Børnene spiser i læringsgrupperne tirsdag, onsdag og torsdag.
Derefter har børnene mulighed for at vælge at lege indenfor eller udenfor indtil kl. 13.30, hvor vi skal til spiser eftermiddagsfrugt.
Efter at eftermiddagsfrugten er spist, hygger man sig på de forskellige grupper, i fællesrummet, eller udenfor indtil Spiren lukker 16.45

Aktiviteter:
I læringsgrupperne laver den voksne aktiviteter, som tager udgangspunkt i de fastsatte mål, i forhold til den enkelte børnegruppe.
I hele huset sættes der aktiviteter i gang både formiddag og eftermiddag, hvor børnene har mulighed for af lave ting sammen med en voksen.

Mad i Spiren

I Spiren betragter vi måltidet som en vigtig pædagogisk aktivitet.

Vi har både fokus på det, vi spiser, og på hvordan vi som pædagoger er medskabende i forhold til kulturen omkring mad.

Vi har også fokus på, hvordan vi er sammen omkring måltidet, og på hvordan vi kan styrke børnenes personlige og sociale kompetencer i samværet med andre børn.

Bilag

Samarbejde med forældre m.fl.

Forældresamarbejde og eksterne samarbejdspartnere

Hvordan vægter vi samarbejdet med jer forældre i Spiren?

Vi vægter et godt forældresamarbejde - både i det daglige og til de forældresamtaler, som vi tilbyder jer en gang årligt. Jeres barn vil få tilknyttet en primærpædagog fra gruppen, som er ansvarlig for afholdelse af samtaler mv. med jer. 

Hvis I har spørgsmål eller er i tvivl om jeres barns trivsel, så kom og sig til, så vi kan få en snak så tidligt i forløbet som muligt.

Hvis vi skønner, at jeres barn ikke trives, eller der er andre ting, som vi gerne vil snakke med jer om, så siger vi det til jer.

Vi vægter den daglige dialog højt, men da vi indimellem har en travl hverdag, lykkes det ikke altid.

Kom og sig til, hvis I ikke får information omkring jeres barn, så vil vi være opmærksomme på at gøre det bedre.

Hvordan arbejder vi med eksterne samarbejdspartnere?

Vi har i vores område en psykolog, en talepædagog og en sundhedsplejerske tilknyttet, ligesom vi har et samarbejde med Socialpædagogisk Center om bl.a. fysioterapeuter. Vi afholder hvert kvartal møde med disse samarbejdspartnere.

Derudover har vi tilknyttet en AKT pædagog samt en sprogvejleder i huset. Alle 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering af vores sprogvejleder med henblik på at følge barnets sproglige udvikling.
 
Vi har et tæt samarbejde med støttepædagogerne. Deres opgave er at varetage børn med særlige behov.
 
Hvis vi oplever, at der er behov for at tale om enkelte børn, gøres dette ikke uden jeres samtykke.

Vi tager ofte på besøg i de andre institutioner, og dagplejen kommer jævnligt på besøg her i huset.
Vi har et tæt samarbejde med skolen, hvor vi i fællesskab sørger for, at jeres barn får en tryg overgang til skolen.
Forældreråd og forældrebestyrelse

Børnehaven Spiren er en del af en større juridisk enhed, som også består af Lucinahaven (ligger ved Elbohallen), Fyrtårnet (ligger i Skærbæk) og Herslev Børnehave (ligger i Herslev).

Hver daginstitution har et forældreråd, og hele enheden har en forældrebestyrelse.
 
Forældrerådet:
Forældrerådet tager sig af det nære opgaver såsom legepladsdag, juleafslutning for børn og forældre og lignende. Forældrerådet mødes fire til fem gange om året og består af to personalerepræsentanter, tre forældrerepræsentanter og to suppleanter. Den daglige leder sidder med som sekretær. Alle deltager i møderne, men suppleanter og den daglige leder har ingen stemmeret.
 
Børnehaven Spirens forældreråd pr. 27 oktober 2015
 • Formand: Johnny Stenbryggen - far til Albert og Tea
 • Næstformand og repræsentant i forældrebestyrelsen i distriktet: Dorte Brændholt Jensen - mor til Knud
 • Thomas Dinesen - far til Silas
 • Elinor Nordlund Hedman - mor til Pelle
 • Marielouise Hansen - mor til Christian
 • Suppleant: Henrik Harald Hansen - far til Emma
 • Suppleant: Irene Stokholm Rasmussen - mor til Andreas

Pædagogisk leder/sekretær: Lone Vallentin Mønster
Medarbejderrepræsentanter: Inge-Lise Kjærgaard og Susie Fisker

Områdebestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hver af daginstitutionerne i området og med områdelederen som sekretær. Repræsentanterne er medlemmer fra forældrerådene i de enkelte huse. Det, der arbejdes med her, er f.eks. økonomi, lukketider og de store linjer i strukturen. Forældrebestyrelsen er et sted, hvor viden deles, og gode idéer udveksles.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med
børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Sprogarbejde i Spiren

Sproget er en fundamental faktor for barnets generelle udvikling, og det har en stor betydning for barnets hverdag og fremtid. Kommunikationen, mennesker imellem, er en forudsætning for fx at være i stand til at agere, argumentere, forhandle, forklare og fortælle.

Derfor skal vi i Spiren i samarbejde med forældrene give barnet de optimale, sproglige forudsætninger ved at agere som sproglige rollemodeller og som støtte for barnet i et kvalitativt læringsmiljø.

Bilag

Feedback