Velkommen til Lynghøjen

Lynghøjen

Velkommen til Lynghøjen

Lynghøjen er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Vi har 3 stuer: Krudtugler, Strandløver og Skovtrolde – er de dejligste børn ved Fredericias volde. De yngste børn er ved Krudtuglerne. Ved Strandløverne og Skovtroldene er børnene blandet i alderen 3-6 år. Børnene er tilknyttet en primær gruppe, men kan færdes i hele huset. Stuerne er indrettet med forskellige tilbud, så barnet kan søge hen på den stue, hvor han/hun har lyst til at lege.
 
Vi har et ”glashus”, som er vores fællesrum. Rummet bruges til drama, udklædning, dans, musik, hulebygning og fysisk udfoldelse. Vi har også et værksted, som bruges til forskellige kreative aktiviteter.
 
I Lynghøjen lægger vi stor vægt på, at børnene bliver varmt modtaget, og at de voksne har tid til kram, smil og til at tilgodese de behov, det enkelte barn har. Så er børnene glade og veltilfredse, og forældrene er trygge til at tage på arbejde.
 
Vi har vores kommende skolebørn samlet i en ”Ældstegruppe” til forskellige aktiviteter, og vi arrangerer også fælles aktiviteter med andre af områdets kommende skolebørn.

Der er turgrupper blandet på tværs af Strandløver og Skovtrolde i ugens løb, hvor de bruger områdets faciliteter. Det kan være en tur til stranden, i skoven eller se hvor vennerne bor, fødselsdag, forskellige aktiviteter i huset og meget andet. Når vejret er til det, har vi madpakker med, som vores køkkenassistent har smurt. Turdag er også for de yngste børnehavebørn og ældste vuggestuebørn ”Mindstegruppen”. De tager også på forskellige små ture og lærer kunsten ”at gå på tur”, men turen kan også gå til aktiviteter i huset.

Derudover har vi forskellig minigrupper, der fokuserer på legerelationer. De kan være fra 4 børn og 1 voksen til 6-8 børn og 2 voksne. De skifter efter behov, og aktiviteterne er tilpasset den enkelte gruppe.

Lynghøjen er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Et digt om Lynghøjen

På en bakke hvor solen tit skinner,
Ligger et hus fyldt med gode minder.

Her er fuld af søde børn og glade dage,
Og et køkken hvor man må smage.

Du kan være med til sang, liv, leg og tur
Eller tage et hvil, hvis du trænger til en lur.

Her er de voksne tilstede,
For at give dig glæde.

De trøster, puster og hjælper,
Lige indtil dit hjerte smelter.

Kom og mærk følelsen af fællesskab og sammenhold,
Ja kom og få et knus, din krammetrold.

Krudtugler, strandløver og skovtrolde,
Er de dejligste børn ved Fredericias Volde.

Lynghøjen du er min vinder,
Du giver så dejlige røde kinder.

Du er tid, nærvær og varme,
Lynghøjen du er fuld af charme.

Kom og besøg os!

​​Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Og er du interesseret i at se og høre mere om Lynghøjen? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!
 
Kontakt os på tel. 7210 5500

Personale

I Lynghøjen er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende.

Desuden har vi i køkkenet ansat en ernæringsassistent, der sørger for mad til børnene.
 
I Lynghøjen har vi også en alt-muligt-mand ansat, som hjælper til med at holde inde- og udearealerne.
 
Ind imellem har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.
 
Lynghøjen har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsinstitutionslederen.
 
Pædagogisk leder er Kamilla Bergenhagen Jensen, mail: kamilla.jakobsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionsleder er Klavs Jensen, mail: klavs.jensen@fredericia.dk

Mad i Lynghøjen

Frokostordningen er en central del af dagen for børnene. Vi lægger vægt på sund, nærende, årstidsrelateret og børnevenlig mad. Økologiske råvarer er også at finde i vores udvalg af mad, pt. er 75 % økologisk. Vi laver 14-dages ugeplaner, som forældrene kan se på vores kommunikationsplatform Tabulex.

En uge består som regel af 3 dage med rugbrød med pålæg, gnave grønt og en lille lun ret. Vi har en dag med forskellige grønsagssupper med hjemmebagt brød/flutes, samt en dag med varm ret med gode råvarer. ALT er lavet fra bunden.

Børnene hjælper med at bage og lave den lune ret. I ferier laver de deres egen pizza eller lign.

Vi gør meget ud af, at børnene er med i køkkenet, snakker med den voksne om, hvor maden kommer fra og bruger deres sanser til at opleve/mærke/dufte – og så er der en god pædagogisk aktivitet i at lytte, hjælpe og vente på tur. Det giver børnene et godt indblik i, hvilke råvarer der bruges til maden, og de får alle duftene i løbet af dagen. Det er en dejlig rolig stund.

På stuen smører børnene selv deres rugbrød, vælger deres pålæg og grønt, de øser op på tallerknerne og dækker bord/rydder af. De voksne gør meget ud af at hjælpe/støtte børnene i at være selvhjulpne – samt give dem en hyggelig stund omkring måltidet. Børnene er rigtig gode til at hjælpe hinanden.

Læs mere om økologi

Dagligdagen

Herunder kan du se, hvordan en typisk dag i Lynghøjen ser ud.​

 • Kl. 6.45 - 7.30 Morgenmad. Vi åbner Lynghøjen kl. 6.45 og hygger os i køkkenet. Der er tilbud om morgenmad indtil kl. 7.30.
 • Kl. 7:30 Åbner husets stuer stille og roligt. Børnene kan selv vælge, hvor de vil lege. Kl. 8 er alle stuer åbne.
 • Kl. 8.30 - 9.00 Frugt medbragt hjemmefra.
 • Kl. 9.00 - 11.00 ”Åbent hus” og tid til nærvær I dette tidsrum vil der være mulighed for aktiviteter i hele huset og på legepladsen. Vi spiller spil, tumler, læser, leger rundt omkring i huset eller arbejder i værkstedet. Hvis vi arbejder med et tema, sker det i dette tidsrum. Der er turgrupper 4 dage om ugen, så alle børnene har en turdag.
 • Kl. 11.00 - 12.00 Frokost Vi holder samling på stuerne, hvor vi synger, læser historie eller taler om ”vind og vejr”. Herefter spiser vi. Gerne udenfor, hvis vejret tillader det.
 • Kl. 12.00 - 14 Middagsstunden. De mindste puttes til en middagssøvn. De store leger på legepladsen. De voksne afvikler pauser.
 • Kl. 14-14.30 Eftermiddagsmad. I dette tidsrum vågner de små. Vi spiser eftermiddagsmad og leger på stuerne. Alle børn medbringer mad hjemmefra.
 • Kl. 15.00 - 16.30 Eftermiddag i Lynghøjen. Der leges inde eller ude. Ca. kl. 15.45 samles børnene på en stue, i glashuset eller på legepladsen, mens resten af huset lukkes af.
 • Vi lukker kl. 16.30. Om fredagen kl. 16.00.

 

Årets gang

Lynghøjens traditioner og fester følger årets gang og højtider.

Lynghøjens fødselsdag: Den 1. februar 1981 indviede vi Lynghøjen, og siden da er denne dato blevet markeret hvert år. Når Lynghøjen fejrer runde fødselsdage/mærkedage, arrangerer vi noget ekstraordinært.

Fastelavn: Vi slår katten af tønden og laver forskellige aktiviteter/konkurrencer. Børn og personale møder udklædte. Til eftermiddagsfrugten er der fastelavnsboller.

Blomsterdag: I maj holder vi en blomsterdag, hvor hvert barn medbringer en blomst. Vi starter formiddagen med at synge sammen, hvorefter vi planter blomsterne i vores krukker rundt om på legepladsen. Efter frokost spiser vi boller, som forældrene har bagt til os.

Arbejdsdag i Lynghøjen: Efter behov afholdes en praktisk eftermiddag/aften på legepladsen. Forældre, børn og personale mødes og forbedrer institutionens faciliteter både ude og inde.
 
Høstfest: Vi afholder hvert år en eftermiddag i september ”Den store høstfest” for hele familien. Vi afholder også valg til bestyrelsen/forældreråd denne dag. Festdatoen besluttes mellem personalet og forældrerådet. I ugerne op til høstfesten har hele huset arbejdet med høsttema.
 
Bedsteforældredag: Sammen med børnene sender vi en invitation ud til bedsteforældrene om at komme på besøg hos os den sidste fredag i november. Børn og bedsteforældre hjælper os med at gøre juleklar i Lynghøjen. Vi klipper, klistrer, pynter vores juletræ, bager og gør hele børnehaven klar til julemåneden. Det er også bedsteforældrene, der hjælper børnene med at lave julegave til mor og far. Dagen afholdes i tidsrummet kl. 9.00-14.00.
 
Julefest: Vi slutter året af med julefest en af de sidste dage inden juleferien. Hele huset samles og synger og danser om juletræet. Hvis vi er heldige, kigger julemanden også forbi med en overraskelse. I stedet for almindelig mad spiser vi risengrød, og mon ikke der er en mandel gemt i grøden?
 
Farvel fest: Når et barn eller voksen stopper i institutionen, holder vi afskedsfest på stuen:

 • Når barnet starter i glidende overgang på de respektive skoler.
 • Når et barn rejser fra Lynghøjen ved skolestart eller ved overflytning til en anden daginstitution.
 • Når et vuggestuebarn rykker op i en af børnehavegrupperne.
 • Hvis en af merarbejderne rejser fra Lynghøjen.

Vi hygger samtidig med, at vi spiser vores mad. Hvis barnet har noget med til at dele ud, spises dette også. Vores Ældstegruppe holder en fælles afslutning, hvor forældrene bidrager med mad og kage. Den dag, det enkelte barn har sidste dag, hygger vi for barnet. Når man rejser, får man et lykkedyr med.

Børnenes fødselsdage: Barnet kan enten holde fødselsdag i Lynghøjen eller invitere hjem.
Hvis I vælger at holde fødselsdagen i Lynghøjen, fejrer vi barnet på stuen, når vi spiser. Vi pynter op med flag, og vi hygger om den, der har fødselsdag. Vi hejser flaget foran huset.
Hvis I inviterer hjem, er det barnets turgruppe, der kommer på besøg om formiddagen.

Forældreråd

Formand: Brian Lyager Jensen
Mail: blj@nordea.dk
 
Næstformand: Marie Høj
Mail: lillemarie@msn.com
 
Repræsentant forældrebestyrelsen: Hanne Støchkel
Mail: hannekn@gmail.com
 
Forvaltningsrepræsentant: Tine Schrøder
 
Medlem: Kim Jørgensen

Medlem: Louise Jespersen
Mail: louise.n.njespersen@gmail.com

Suppleant: Tanja Bentsen 

Pædagogisk Leder: Kamilla Jensen
Mail: kamilla.jakobsen@fredericia.dk
 

Forældresamarbejde

Personalets mål med forældresamarbejdet

 • Vi vil fremme den gode dialog ved at prioritere den gensidige information højt.
 • Vi forventer og opfordrer forældrene til at fortælle om vigtige ting i deres liv, som påvirker barnet.
 • Vi vil tydeliggøre gensidige forventninger mellem hjem og daginstitution.
 • Vi vil arbejde på at skabe et konstruktivt, tillidsfuldt og åbent forældresamarbejde, som en forudsætning for at få trygge børn.
 • Vi vil være tydelige på vores pædagogiske praksis.
 • Vi vægter gensidig imødekommenhed og respekt højt i dialogen mellem forældre og personale.
 • Vi vil respektere, lytte til og rumme forældrenes divergerende opfattelser og holdninger samt deres forskelligheder.

Forældresamtaler
Forældrene indbydes til en startsamtale, samt en opfølgningssamtale om barnets trivsel efter ca. 4 måneder. Hvis barnet er mellem 2,8 og 3,4 år, får I tilbud om sprogscreening. Efter screeningen giver pædagogen jer en tilbagemelding på resultatet, og der aftales en evt. handleplan.

Der er altid mulighed for, at I som forældre kan ønske en samtale omkring barnets trivsel. Personalet siger ligeledes til, hvis de vurderer, der er behov for en samtale. Inden skoleindskrivning vil alle kommende skolebørns forældre blive indkaldt til en samtale om, hvorvidt barnet er parat til kommende skolestart. Dette sker ofte i november måned.

Et godt forældresamarbejde har stor betydning for barnets trivsel i institutionen. Vi har derfor sammen med forældrerådet besluttet følgende:

 • Gennem forældresamarbejdet vil vi skabe gensidig respekt og loyalitet mellem personale og forældre.
 • Vi stiller krav til hinanden om en gensidig åben dialog. Både personale og forældre skal bidrage til god kommunikation og information.

Personalet går i dialog med forældrene om det, de ser og oplever omkring barnet.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Feedback