Plejecenter Stævnhøj

Plejecenter Stævnhøj

Plejecenter Stævnhøj har 36 lyse boliger og ligger smukt på en stor naturgrund i Taulov med udsigt over Gudsø Vig.

Hverdagen består bl.a. af samvær i fællesrummene, aktiviteter og besøg af pårørende. Vi inddrager og samarbejder med beboernes familier, da pårørende fortsat har en vigtig og central rolle i beboernes liv.

Vi har også en tæt tilknytning til nærmiljøet i Taulov og får stor opmærksomhed og opbakning fra lokalsamfundet. Vi holder bl.a. loppemarked, hvor mange lokale er involveret.

Den store opbakning kommer også til udtryk ved de mange frivillige i Stævnhøjs Venner, der gør en stor indsats for at skabe liv og glæde på Stævnhøj både i hverdagen og ved at arrangere større arrangementer.

Leje af plejebolig

Det er Ejendomsafdelingen i Fredericia Kommune, der udlejer boliger på Plejecenter Stævnhøj. Boligen på Plejecenter Stævnhøj er det dit private hjem med de samme betingelser, som hvis du lejede en lejlighed et hvilket som helst andet sted.

Du skal selv tage møbler mv. med og sørge for indflytning, hænge billeder og gardiner op. Der er mobile skabe, vaskemaskine, tørretumbler til rådighed i boligerne.

Du skal være opmærksom på, at hvis du bruger hjælpemidler, så kan det stille krav til indretningen af boligen.

Plejepersonalet på Stævnhøj er til stede hele døgnet for at give dig og de andre beboere pleje og omsorg, men de har ikke noget at gøre i forhold til de fysiske boligforhold.

Hvis du har spørgsmål til det praktiske omkring lejligheden, skal du kontakte Ejendomsafdelingen.

Ejendomsafdelingen
Meldahls Rådhus
Vendersgade 30 D
7000 Fredericia

Mail: ejendomsafdelingen@fredericia.dk

Connie Rokkedahl 7210 8690
Rikke Bjørkhof 7210 7684

Åbningstider:

Ekspedition
Mandag til onsdag 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag til onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Hvordan er boligerne på Stævnhøj?

Der er tre boligfløje på Stævnhøj, og hver fløj består af 10 boliger og et fællesareal med spisestue og køkken.

Boligfløjene Regnbuen og Regnbuen Vest er for demente beboere, imens boligfløjen Øst er almindelige plejeboliger. I 2016 blev Stævnhøj udvidet med seks boliger til borgere med demens.

Plejeboligerne er mellem 46-61 m2. 30 boliger har to værelser, badeværelse og tekøkken, seks værelser er et-rumsboliger med badeværelse og tekøkken.

Fakta om Stævnhøj:

 • Antal boliger: 36
 • Antal ægteparboliger: de fleste
 • Antal etager: kun stueplan
 • Antal afdelinger: tre - Regnbuen Vest (demens), Regnbuen (demens) og Øst med 10 boliger i hver afdeling, seks boliger til demensramte borgere
 • Elevator: nej
 • Antal rum pr. bolig: et eller to
 • Boligstørrelse: ca. 46-61 m2 excl. fællesareal og fra 68-84 m2 incl. fællesareal
 • Bad og toilet i bolig: ja
 • Køkken i bolig: ja, lille køkken med køleskab, køkkenskabe og vask
 • Altan: nej
 • Gårdhave: ja

Plantegninger
De 30 to-rumsboliger er ca. 60 m2 ekskl. andel af fællesarealer, og de seks et-rumsboliger er 46 m2 ekskl. andel af fællesarealer.

Billeder


Stue på Stævnhøj

 


Soveværelse på Stævnhøj

Bilag

Økonomi og støttemuligheder

Hvad koster det at bo i plejebolig på Stævnhøj?
Huslejen for en bolig er fra ca. 5.500 kr. til ca. 6.550 kr. om måneden. Huslejen svinger i forhold til boligens præcise antal kvadratmeter og justeres årligt.

Du skal også betale vand, varme og el aconto hver måned. Disse udgifter bliver gjort op en gang om året efter det individuelle forbrug.

Du kan få de præcise priser oplyst ved at kontakte Ejendomsafdelingen.

Ejendomsafdelingen
Meldahls Rådhus
Vendersgade 30 D
7000 Fredericia

Mail: ejendomsafdelingen@fredericia.dk

Connie Rokkedahl 7210 8690
Rikke Bjørkhof 7210 7684

Åbningstider:

Ekspedition
Mandag til onsdag 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-14

Telefontider
Mandag til onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Du skal selv betale for forsikring, telefon, TV-pakke og licens, hvis du har TV i din egen bolig.

Du skal også betale for det, du vælger i servicepakken, f.eks. kost og rengøringsartikler. Kost og rengøringsartikler bliver opkrævet månedsvis bagud, og beløbet bliver automatisk trukket fra din pension.

Læs mere om servicepakke i plejebolig

På afdelingen skal du også betale til borgerkassen, hvor pengene bliver brugt til at gøre hverdagen lidt ekstra hyggelig, f.eks. ved køb af blomster, is og gaver til fødselsdage og jul.

Din økonomi
Når du flytter i plejebolig, beholder du din pension.

Vi må ikke være involveret i din økonomi af hensyn til din og deres sikkerhed. Vi anbefaler derfor, at du laver aftaler med din bank og dine pårørende om betalinger.Det vil være en hjælp for os, hvis du vil oplyse navn og telefonnummer på den af dine pårørende, som hjælper dig med din økonomi.

Du kan søge om støtte
Når du er folkepensionist, kan du søge om tilskud til at betale din husleje, og du har også mulighed for at søge om varmetillæg, der kan dække en del af din udgift til varme.

Du kan også søge om lån til beboerindskud.

Livet på Stævnhøj

På Stævnhøj kan du deltage i mange aktiviteter f.eks. mandehørm, gudstjeneste, sangeftermiddage. Du kan også klappe Stævnhøjs besøgshund fra Ældre Sagen, der jævnligt kommer på besøg.

Vi holder også fester og loppemarkeder, som de frivillige gør en stor indsats for at arrangere, og af og til får vi også besøg af lokale dagplejere. Vi tager også gerne på ture, og især vores ferietur er populær.

Medarbejdere
På Plejecenter Stævnhøj er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, hjemmehjælpere, aktivitetspersonale, køkkenassistenter, rengøringspersonale og en teknisk serviceleder. I alt er der ca. 40 medarbejdere beskæftiget på Stævnhøj.

Vi sætter pris på det engagement og den kreativitet, som de ansatte lægger for dagen for at skabe en god hverdag for beboerne.

Afdelingerne på Plejecenter Stævnhøj er bygget op som leve-bomiljøer, hvor beboerne har deres egne lejligheder, som er tilknyttet et fællesareal med spisestue og køkken.Her kan beboerne leve er normalt hverdagsliv med udgangspunkt i den tidligere tilværelse, og der er plads til forskellighed og selvbestemmelse. Det betyder også, at vi arbejder i beboernes hjem.

"En god dag ved egen kraft" – plejecentrenes Længst Muligt I Eget Liv
Principperne for "En god dag ved egen kraft" ligger fint tråd med tankerne omkring Leve-no-miljøer, da beboerne får pleje ud fra deres ressourcer frem for deres svagheder. Det handler om at styrke livskvalitet trods svækkelse. Beboerne skal have oplevelsen af at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv, hvor de kan skabe en god dag ved egen kraft.

Som en del af "En god dag ved egen kraft" arbejder vi med borgeren i fokus. Det betyder, at et tværfagligt team af medarbejdere i en uge har fokus på en bestemt beboer, og hvordan de kan hjælpe med og støtte borgeren i at nå sit mål for fokusperioden. Altså hvad vil beboeren gerne kunne ved egen kraft for at skabe en god dag.

Bilag

Feedback