Proaktiv

Proaktiv

Proaktiv er et dagtilbud, som tilbyder aktivering, træning og beskyttet beskæftigelse såvel internt som eksternt.

Proaktiv ligger i Fredericias nordlige industrikvarter og indeholder et beskyttet værksted, et dagcenter/-hjem, køkken/kantine samt administrationskontor.

Proaktiv har desuden afdelinger over hele byen, herunder Aktivitetshuset på Jupitervej 29, Café Kafka og Blæksprutten.

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens § 103, og Dagcentre/-hjemmet er oprettet i henhold til servicelovens § 104.

Dagcenter/hjem

Vores dagcenter består af 3 afdelinger; Dagcenter, Daghjem og Specialafdelingen.

Unoderne er også en del af Dagcentret (se mere i særskilt bjælke).  

 

Dagcenter og Daghjem

Dagcentre/-hjemmet er oprettet i henhold til servicelovens § 104 og er gruppeopdelt således, at daghjemmet er placeret på Entreprenørvej og der er desuden dagcentergrupper fordelt på grupper med forskellige tilbud.

 

Specialafdelingen

De beskyttede beskæftigelsestilbud er oprettet i henhold til servicelovens § 103, og der tilbydes individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse enten internt eller eksternt.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse består af Robinson, træværksted/naturpleje og kantine.

 

Robinson

Robinson tilbyder individuelt tilrettelagt beskyttet beskæftigelse. Robinson er et forudsigeligt miljø.Med udgangspunkt i den enkeltes interesser og formåen udføres bl.a. følgende opgaver:

 • Produktion til salg
 • Syning af bord- og dekorationsflag 
 • Pakke- og montageopgaver for eksterne firmaer 
 • Lettere opgaver ved maskiner (stansning, pakkemaskine, bundtemaskine m.m.)

 

Træværksted/naturpleje

På træværkstedet tilbydes beskæftigelse indenfor arbejde til træindustrien og mulighed for at komme ned i Minibyen.

Arbejdet tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og evner.

Her udføres såvel lønarbejde for eksterne kunder som egenproduktion af varer, vi selv afsætter til kunder.

Herudover udføres pakke- og montagearbejde for eksterne kunder. Der udføres bl.a. følgende opgaver:

 • Produktion af bridgespilleborde 
 • Produktion af afsætningspæle 
 • Produktion af stige- og garderobereoler 
 • Produktion af brødriste til bagerier m.m.
 • Arbejdet foregår ved fræsere, høvle, drejebænke og pudsemaskiner.

 

Kantine

Kantinen hører under Proaktivs værkstedsafdeling og samarbejder med vores café nede i byen, Café Kafka.

Opgaverne kan bestå af:

 • Fremstilling af smørrebrød 
 • Produktion af morgenbrød og kage 
 • Opfyldning af salatbar 
 • Afrydning af borde samt opvask (maskine) 
 • Lettere rengøring 
 • Ekspedition og kassearbejde
   
Satellitterne (eksterne tilbud)

Satellitter er de tilbud vi har ”ude af huset” og består af Cafe Kafka, Minibyen og aftentilbud.

 

Café Kafka

Café Kafka er vores café nede i Fredericia by og hører under Kantinen.

Caféen beskæftiger 4udviklingshæmmede, som sælger kaffe, te, rundstykker og frokost.

Vi har åben mellem kl. 9.00 og kl. 13.00 på alle hverdage.

 

Minibyen

Vores tilbud i Minibyen hører under Træværksted/naturpleje-linjen.

Vi bygger og vedligeholder huse og grønne omgivelser. 

I Fredericia Historiske Miniby varetager 12 brugere vedligeholdelsen og byggeriet af huse til Minibyen i samarbejde med museet og seniorerne.

Brugerne renholder endvidere arealer indendørs, og de har en god frokoststue, som benyttes til pauser m.v.
 

Unoderne (Proaktivs band)

Vores band her på Proaktiv, ”Unoderne”, opererer selvstændigt, men er en del af dagcentret. 

Unoderne tager tit ud og spiller i feks børnehaver, skoler og festivaler.

De kan bookes ved henvendelse til Proaktiv.

Pædagogiske metoder

På Proaktiv arbejder vi ud fra et pædagogisk praktisk, teoretisk og metodisk grundlag ved hjælp af bl.a.:

 • Humanistisk pædagogik/relationspædagogik (den hele arbejdsproces - det fælles tredje)
 • Udviklingspsykologi
 • Kuno Beller test
 • Pædagogiske handleplaner
 • Neuropædagogiske screeninger og handleplaner
 • Brug af kommunikations støttende hjælpemidler 

Formålet  er at styrke en helhedsorienteret indsats ved kobling af specialpædagogisk viden og neuropsykologisk viden, samt at integrere neuropædagogisk tænkning i praksis.

Derudover at tilvejebringe forståelse af den enkelte borgers forudsætninger i samspil med omgivelserne.

Vi har et tæt tværprofessionelt samarbejde med sagsbehandlere, fysioterapeuter, bo-tilbud m.m

Feedback