Taxitilladelser

Sådan får du bevilling til taxikørsel

Du kan køre taxi som chauffør eller vognmand, når du har en tilladelse fra Fredericia Kommune.

Ledige tilladelser annonceres i pressen. Antallet af tilladelser fastlægges ud fra hensynet til tilfredsstillende betjening af offentligheden.

Når du vil føre taxi, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du opfylde en række krav i lovgivningen. Læs mere nedenfor.

Krav til chauffører og vognmænd

Du skal have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) og et førerkort.

Uddannelse: Du skal have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Kapital: Du skal have et økonomisk grundlag.

Sprog: Du skal beherske det danske sprog.

Vandel: Du må ikke være straffet for visse forhold.

God skik: Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Geografi: Du skal dokumentere kendskab til lokalområdets geografi.

Mere information om taxikørsel findes på Trafikstyrelsens webside.

Hos Fredericia Kommune kan du også få svar på spørgsmål. Se kontaktinformation.

Førerkort til taxikørsel m.v.

Førerkort udstedes af BorgerserviceCentret efter ansøgning.

Ansøgningsblanketten findes øverst på denne side. På blanketten oplyses, hvilken dokumentation du skal vedlægge ansøgningen.

Du skal betale for ansøgningen og førerkortet.

Bliver du godkendt til at føre taxi m.v., sender BorgerserviceCentret førerkortet til dig. Det gælder for samme periode som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring, og du skal altid have det med under kørslen.

Første gang du søger om førerbevis, skal du vedlægge kopi af kursusbevis fra et kursus godkendt af Færdselsstyrelsen. Kravet om kursusbevis bortfalder, hvis du uden afbrydelser har været fuldtidsbeskæftiget i 10 år som fører af de kørertøjer, der er omfattet af loven.

BorgerserviceCentret svarer på spørgsmål om førerkort.
Rådhuset, Gothersgade 20, Tlf. 7210 7000.

Fredericia Taxinævn

Taxikørsel i Fredericia Kommune behandles af Fredericia Taxinævn.

Medlemmer af taxinævnet:

  • 1 medlem fra taxibestillingskontoret i Fredericia (daglig leder)
  • 1 medlem fra taxivognmændene i Fredericia
  • 2 medlemmer fra fagforeningen 3F Fredericia
  • 1 medlem fra Fredericia Politi
  • 1 medlem fra fagafdelingen Teknik & Miljø, fagområdet Trafik og Natur.
  • 1 medlem af Miljø- & Teknikudvalget, som har det overordnede ansvar for taxiområdet.

Efter forslag fra taxiernes bestillingskontor besluttede Teknisk Udvalg i 2005, at der skulle oprettes et taxinævn i Fredericia med virkning fra primo 2006.

Taxilovgivningen indeholder ikke bestemmelser om oprettelse af taxinævn i kommuner uden for hovedstadsområdet. Fredericia Taxinævn er derfor ikke et egentligt nævn i forvaltningsmæssig henseende. Taxinævnet er af byrådet tillagt udtale- og indstillingsret om de forhold i taxilovgivningen, der er henlagt til kommunerne. Nævnet kan drøfte ethvert emne i relation til udøvelse af taxierhvervet.

Taxi eller Taxa

Hvorfor har vi to næsten ens ord for en hyrevogn?

Taxi er det internationale ord for en hyrevogn med chauffør, der modtager betaling for udført kørsel. Begrebet taxi anvendes i alle lande.
Alle taxier skal have monteret en taglygte med ordet taxi. Også i Danmark.

Begrebet taxi bygger på det græske ord for at vurdere (en køreturs værdi). Det opstod efter 1891, hvor det mekaniske taksameter var blevet opfundet i Tyskland. Det anvendtes i begyndelsen på hestetrukne vogne til måling af køreturens værdi, men det fandt også hurtigt vej til motordrevne vogne, eftersom motoren netop var opfundet i 1886. Monteringen af taksameter på motordrevne vogne førte i Frankrig til udviklingen af begrebet taximètre cabriolet. Fra Frankrig bredte taximètre sig til andre sprog.

Det oprindelige danske ord for en lejet vogn med chauffør var hyrevogn. Først i 1800-tallet kom de nye ord droske og drosje, der blev hentet fra det tyske droschke. En droske med taksameter var derfor en taksameterdroske.

Taxa er et varemærke i dansk hyrevognsbranche. Da det var nyt, måtte det kun benyttes af et enkelt taxifirma. Nu må det anvendes som varemærke af de taxiselskaber, der er medlemmer af Dansk Taxi Råd. Kun i Danmark anvendes ordet taxa.

Begyndelsen til ordet taxa blev opfundet i forbindelse med etableringen af Taxamotorkompagniet. Dette taxifirma åbnede i 1908 i København. Motoriseringen af droskebranchen indledtes i 1902 på Frederiksberg, hvor de første motordrevne drosker med taksameter begyndte at konkurrere med de hestetrukne taksameterdrosker. Grundlæggerne af Taxamotorkompagniet tog den tyske stavemåde af taksameter, som er taxameter, og ændrede et enkelt bogstav, så navnet viste, at det ny selskab anvendte drosker med motor.

Taxamotorkompagniet forkortede efter nogle år navnet til Taxamotor. Kunderne forkortede det videre ned til taxa, der nu lever videre ved siden af taxi. Firmanavnet Taxamotor er ikke længere på markedet.

 

Feedback