Taxitilladelser

Sådan får du bevilling til taxikørsel

Du kan køre taxi som chauffør eller vognmand, når du har en tilladelse fra Fredericia Kommune.

Ledige tilladelser annonceres i pressen. Antallet af tilladelser fastlægges ud fra hensynet til tilfredsstillende betjening af offentligheden.

Når du vil føre taxi, limousine eller sygetransportkøretøj, skal du opfylde en række krav i lovgivningen. Læs mere nedenfor.

Krav til chauffører og vognmænd

Du skal have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) og et førerkort.

Uddannelse: Du skal have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

Kapital: Du skal have et økonomisk grundlag.

Sprog: Du skal beherske det danske sprog.

Vandel: Du må ikke være straffet for visse forhold.

God skik: Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Geografi: Du skal dokumentere kendskab til lokalområdets geografi.

Mere information om taxikørsel findes på Trafikstyrelsens webside.

Hos Fredericia Kommune kan du også få svar på spørgsmål. Se kontaktinformation.

Førerkort til taxikørsel m.v.

Førerkort udstedes af BorgerserviceCentret efter ansøgning.

Ansøgningsblanketten findes øverst på denne side. På blanketten oplyses, hvilken dokumentation du skal vedlægge ansøgningen.

Du skal betale for ansøgningen og førerkortet.

Bliver du godkendt til at føre taxi m.v., sender BorgerserviceCentret førerkortet til dig. Det gælder for samme periode som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring, og du skal altid have det med under kørslen.

Første gang du søger om førerbevis, skal du vedlægge kopi af kursusbevis fra et kursus godkendt af Færdselsstyrelsen. Kravet om kursusbevis bortfalder, hvis du uden afbrydelser har været fuldtidsbeskæftiget i 10 år som fører af de kørertøjer, der er omfattet af loven.

BorgerserviceCentret svarer på spørgsmål om førerkort.
Rådhuset, Gothersgade 20, Tlf. 7210 7000.

Fredericia Taxinævn

Taxikørsel i Fredericia Kommune behandles af Fredericia Taxinævn.

Medlemmer af taxinævnet:

  • 1 medlem fra taxibestillingskontoret i Fredericia (daglig leder)
  • 1 medlem fra taxivognmændene i Fredericia
  • 2 medlemmer fra fagforeningen 3F Fredericia
  • 1 medlem fra Fredericia Politi
  • 1 medlem fra fagafdelingen Teknik & Miljø, fagområdet Trafik og Natur.
  • 1 medlem af Miljø- & Teknikudvalget, som har det overordnede ansvar for taxiområdet.

Efter forslag fra taxiernes bestillingskontor besluttede Teknisk Udvalg i 2005, at der skulle oprettes et taxinævn i Fredericia med virkning fra primo 2006.

Taxilovgivningen indeholder ikke bestemmelser om oprettelse af taxinævn i kommuner uden for hovedstadsområdet. Fredericia Taxinævn er derfor ikke et egentligt nævn i forvaltningsmæssig henseende. Taxinævnet er af byrådet tillagt udtale- og indstillingsret om de forhold i taxilovgivningen, der er henlagt til kommunerne. Nævnet kan drøfte ethvert emne i relation til udøvelse af taxierhvervet.

Taxi eller Taxa

Hvorfor har vi to næsten ens ord for en hyrevogn?

Taxi er det internationale ord for en hyrevogn med chauffør, der modtager betaling for udført kørsel. Begrebet taxi anvendes i alle lande.
Alle taxier skal have monteret en taglygte med ordet taxi. Også i Danmark.

Begrebet taxi har rødder i det græske ord for at vurdere, der har taksere som synonym. Det moderne mekaniske taksameter til måling af en køreturs værdi blev opfundet i Tyskland af Friedrich Bruhn. Det skete i 1891. Taksametret anvendtes i begyndelsen på hestetrukne hyrevogne.

Da motordrevne vogne vandt udbredelse, fulgte taksametret med over i disse. Nicolaus Ottos benzinmotor blev opfundet i 1886. I 1888 kom elbilen fra Andreas Flocken, og i 1893 blev Rudolf Diesels motor opfundet. Benzinmotoren vandt størst udbredelse. Gottlieb Daimler byggede sin første benzindrevne bil i 1890, og i 1897 præsenterede han den første benzindrevne hyrevogn med taksameter. Andre fabrikanter fulgte hurtigt efter.

Monteringen af taksameter på motordrevne vogne førte i Frankrig til udviklingen af begrebet taximètre cabriolet. Det erstattede fiacre, der er det gamle franske ord for hestetrukken hyrevogn eller droske. Taximètre Cabriolet kan oversættes som bukkespringstaksameter. Dette mærkelige ord behøver en forklaring. I dag er en cabriolet en karrosseriform med sammenklappeligt tag af stof, hvilket en del hestevogne og tidlige automobiler også var udstyret med. Navnet cabriolet kom fra 1890'ernes første biler, der havde en ujævn gang. Den mindede om små gedebukkespring. Cabriol er det franske ord for bukkespring, så cabriolet er egentlig små bukkespring.

Da de lukkede karrosserier vandt frem, forsvandt cabriolet'erne fra taxibranchen, men begrebet taximètre levede videre. Fra fransk bredte taximètre med "x" sig til en række andre sprog, hvor det gav inspiration til nye ord. På tysk blev taximètre til taxameter, og taxi fortrængte droschke. Ordet taxa opstod ikke i Tyskland eller andre lande - bortset fra Danmark.

Det oprindelige danske ord for en lejet vogn med chauffør var hyrevogn. Først i 1800-tallet havde det tyske ord droschke vundet udbredelse i Danmark med stavemåderne droske, drosche og drosje. En droske med taksameter var derfor en taksameterdroske. I 1900-tallet blev droske fortrængt af taxi lige som i Tyskland, men i Danmark vandt taxa også frem.

Taxa er i dag et varemærke i dansk hyrevognsbranche. Det anvendes af de taxiselskaber, der er medlemmer af Dansk Taxi Råd. Kun i Danmark anvendes ordet taxa, som derfor har sin egen historie.

Motoriseringen af droskebranchen indledtes i 1902 på Frederiksberg. Her begyndte de første motordrevne drosker med taksameter at konkurrere med de hestetrukne taksameterdrosker. København fulgte efter i 1904.

Begyndelsen til ordet taxa kom i forbindelse med etableringen af Taxamotorkompagniet. Dette taxifirma åbnede i 1908 i København med tocylindrede cabrioletbiler fra Renault. De kunne køre 15 km i timen. Grundlæggerne af Taxamotorkompagniet tog den tyske stavemåde af taksameter, som er taxameter, og ændrede e'erne til o'er. På siderne af Taxamotorkompagniets biler stod der Taxamotor. Navnet viste, at det ny selskab anvendte drosker med både taxameter og motor. I 1908 var det en meget avanceret og moderne markedsføring.

Kunderne forkortede Taxamotor videre ned til taxa, som i dag lever videre ved siden af taxi - men altså kun i Danmark. 

Firmanavnet Taxamotor er ikke længere på markedet, men Taxa med stort "T" anvendes fortsat af for eksempel Fredericia Taxa og Taxa Fyn.

Feedback