Gang i byen

Projekt 'Gang i byen' skal styrke og udvikle bymidten i Fredericia

En attraktiv by har en aktiv og levende bymidte, og formålet med Gang i Byen er at styrke og udvikle bymidten i Fredericia. Siden 2014 har By- og Planudvalget stået i spidsen for denne indsats i et samarbejde på tværs af de politiske udvalg og med Fredericia Shopping.

Detailhandel under lup
Det startede med en analyse i 2014 af detailhandlen i Fredericia, der beskrev udviklingen i byens detailhandel tilbage fra 2008. Analysen viste, at der var tilbagegang i antallet af butikker og den generelle omsætning i kommunen. Analysen viste også, at fredericianerne i højere grad foretager deres indkøb i butikker udenfor kommunen.

Skudt i gang med en konkurrence
Arbejdet med planen blev skudt i gang med en konkurrence, hvor Fredericia’s borgere kunne komme med input til, hvordan vi får mere gang i byen. Det arbejde udviklede sig til en strategi med fire spor, der skal være med til at udvikle bymidten:

  • En samlet levende bymidte
  • Handelscentre med stærke profiler der supplerer hinanden
  • Let at finde rundt
  • Partnerskab

”Gang i byen” projekterne omfatter bl.a. bedre udkørsel fra P-huset i Prinsessegade, bedre skiltning til butikker i bymidten, offentlige toiletter på rådhuset, gratis gadeudstilling for butiksdrivende, bedre opholdsmuligheder i bymidten, byhaver og digitale infoskilte ved indfaldsvejene.

Der er udarbejdet et selvstændigt projekt for udvikling af Gothersgade mellem Sjællandsgade og ned til Gl. Havn, som du kan læse mere om herunder.
 

Bilag

Fælleshaver i byen

I 2015 startede en udløber af FredericiaC's ”Grow your City” på J.B. Nielsens Plads i form af fælleshaver for skoleklasser. I 2016 flyttede de til gården bag Tøjhuset. Haverne er et samarbejde mellem Museumsgården Kringsminde, skolerne og den landsdækkende forening 4H. Formålet med haverne er at skabe gode rammer for læring og trivsel i naturen til gavn for børn, unge og deres forældre. Samtidig vil arbejdet i haverne øge børnenes interesse for madens oprindelse og bidrage til at grundlægge sunde vaner. Der er fokus på dyrkning af nogle af de afgrøder, som de oprindelige tilflyttere til Fredericia havde med, da de slog sig ned i byen.

Læs mere om baggrunden for fælleshaverne på 4H's hjemmeside www.4h.dk

I videoen herunder kan du se en præsentation af fælleshaverne.

Møbler i bymidten

Der skal være bedre mulighed for at opholde sig i bymidten - sætte sig ned og se på bylivet, hænge ud med venner eller bare få et hvil og måske spise en is. I samarbejde med Fredericia Produktionsskole har vi fået lavet forskellige ”sommermøbler”, der giver de muligheder. På Rådhuspladsen er der en stor ”flydebænk”, som mange kan bruge samtidig, og på gode dage er det et trækplaster i bymidten, der bliver brugt til langt ud på de lyse sommeraftner. Andre møbler er havebænkene. Det er bænke med små haver af krydderurter, der både blomstrer, dufter og kan spises. De er placeret forskellige steder i byen, hvor man kan sætte sig ned omgivet af det grønne, eller nippe lidt grønt drys med hjem til maden.

I videoen nedenfor kan du se en præsentation af byrumsmøblerne

Udvikling af Gothersgade Syd

Byrådet afsatte i 2016 5 mio. kroner til udvikling af den del af Gothersgade, der ligger syd for Sjællandsgade. Indsatsen skal  skabe mere liv i gaden, så bymidten bindes sammen med havnen.

Samarbejde om plan
Erhvervsdrivende, beboere og ejere i området har været involveret i udviklingsplanen for Gothersgade Syd - både gennem interviews og møder. I løbet af 2015 tog vi hul på at realisere planen. Gaden i den sydlige del af Oldenborggade ved det nye anlæg omkring Gl. Havn har fået ny belægning. I samarbejde med den lokale producent VEKSØ har vi udviklet og sat nye byrumsmøbler op mellem Oldenborggade og Sjællandsgade. De kaldes for parklets og omdanner parkeringspladser til udeservering for gadens caféer. De er også særligt fremstillet til Fredericia. Man kan også slå sig ned i nogle af de opholdsmøbler under træerne, som gaden byder på. På J.B. Nielsens Plads er der kommet  brede flyde-bænke op med plantekasser,  som giver læ og skaber stemning på pladsen. Der er også kommet bedre fodgængerforbindelser over Sjællandsgade. I Oldenborggade er der kommet nye fodgængerovergange med gule blink, der skaber opmærksomhed (torontoanlæg). I krydset v. Fynsgade/Gothersgade er vejen indsnævret for at sænke hastigheden for krydsende biler.

Musik i gaden
Tøjhuset bliver til et nyt spillested, og en ny mobil scene gør det muligt at få musikken ud i gaden. Scenen kan bruges i Tøjhusets gård og på J.B. Nielsens Plads eller andre steder i byen til musik mv. Belægningen i gården foran Tøjhuset gøres mere tilgængelig, så adgangen til Tøjhuset forbedres, og gården kan bruges til arrangementer, der også er med til at skabe liv og stemning i gaden.

Bilag

Digitale infoskilte ved indfaldsveje

I slutningen af 2015 blev der opsat tre nye infoskilte, også kaldet pyloner, på Vejlevej, Snoghøj Landevej og Egeskovvej. Infoskiltene skal sikre en hurtig og relevant information om begivenheder, serviceoplysninger og kampagner.

Book en reklameplads
Som udgangspunkt kan alle foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsessteder og arrangører af events i Fredericia Kommune booke en reklameplads.

Booking af reklameplads sker gennem Fredericia Kommune, der administrerer skiltene og står for den tekniske vedligeholdelse. Man kan booke ved at kontakte Lone Hegaard Andersen på mail: lone.h.andersen@fredericia.dk eller på tlf.: 2220 7208.

Læs mere om booking og priser

Feedback