Senior- og Handicapudvalget - 07-05-2018

Referat
Dato:
Mandag, 7 maj, 2018 - 14:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 27 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 07-05-2018

Godkendt.

Punkt 28 Orienteringssag - Status på vikarområdet i Plejen

Sagsresumé

På mødet gives en status på vikarområdet i Plejen.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har pr. 1. marts 2018 ændret leverandør på eksterne vikaropgaver på Plejens område. På mødet gives en status på de første to måneder med ny leverandør.

 

På baggrund af drøftelserne tilrettelægges den fremadrettede proces.

 

På mødet deltager Plejechef Marianne Hansen.

Økonomiske konsekvenser

På mødes given en foreløbig orientering om de mulige økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forvaltningens vurdering af sagen fremlægges på mødet.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller at Senior- og Handicapudvalget:

 

  1. Orienteringen tages til efterretning og
  2. at udvalget drøfter opfølgning og kommunikation

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 07-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunikation drøftet og situationen følges.

Feedback